نسخه کامل کارتون خانواده وحوش با کیفیت عالی ! کارتون بسیار قدیمی خانواده وحوش را می توانید از همین فروشگاه خریداری نمایید.
کارتون خانواده وحوش

ماجرای کارتون خانواده وحوش این گونه شروع می شود که : داستان ازدل منطقه کوهستانی روایت می شدوما کارتون راازنگاه بچه های دهکده ای درژاپن وبعدحیوانات می دیدیم .درواقع آدم بزرگهادراین بین غریبه بودند.آنها فقط به شکارحیوانات وفروش آنها فکرمی کردند.مثلاماجرای ماده خرسی که برای آوردن غذاازکمینگاه زمستانی اش بیرون آمدودرتله شکارچیان افتاد.یاماجرای آن بچه عقابی که ازبرادرش جدایش کرده بودندو...این کارتون می توانست مهربان بودن حیوانات رابه بچه هاآموزش دهدوآنقدراین پیام راخوب القامی کرد که احساس می کردیم زبان حیوان رامی فهمیم .یکی ازنقاط قوت کارتون،موسیقی آن بود.لحظات اوج موسیقی درهنگام تماشای خانواده وحوش یک چیزی شبیه افکت صدای گل زدن های سوباسا درکارتون فوتبالیست ها بود حتما می توانیدبرای خودتان تداعی کنیدصدای جیغ موسیقی ومثلا تصویرعقابی که جلو خورشیدرامی گرفت.موسیقی که فضای دلهره آورداستان رادوچندان می کرد.برای مابچه ها ترس واضطراب لذت بخشی راهمراه داشت.آنقدرکه دلمان نمی خواست کارتون تمام شود خانواده وحوش ازکارتون های دهه 60 تلویزیون بودکه سال 1984توسط چشم بادامیها ساخته شد.!

کارتون خانواده وحوش

کارتون قدیمی خانواده وحوش ! کارتن خانواده وحوش - کارتون خاطره انگیز خانواده وحوش - خانواده وهوش - کارتون خانواده وهش - کارتون خانواده وحوس - ;HVJ,K OHK,HNI ,O,A سری کامل کارتون وحوش - کارتون دوبله وحوش
کارتون ایرانی خانواده وحوش - کارتون خارجی خانواده وحوش

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1389    | توسط: کارتون قدیمی    | طبقه بندی: کارتون قدیمی، کارتون های قدیمی،     | نظرات()